IMG_8934

O Fundacji

Fundacja SOKEN powstała jako efekt połączenia dwóch elementów: pasji do uprawiania sportu oraz zgrupowania potencjałów w realizacji celów.
Twórców Fundacji, Pawła Ciastka i Dariusza Kosnowskiego, od najmłodszych lat łączyło zamiłowanie do sportów walki. Z biegiem czasu zakres ich zainteresowań i profesjonalnej działalności został poszerzony  o ratownictwo i sporty wodne. Obecnie jako instruktorzy sportu w różnych dziedzinach prowadzą zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.
Wieloletnia współpraca, zrozumienie pasji i celów sportowych prowadziły do coraz większego zaangażowania obydwu w działania promujące sport, a w rezultacie – do założenia fundacji, jako narzędzia umożliwiającego pro-sportową działalność społeczną i edukacyjną.
Fundacja Soken została ustanowiona 18.09.2014 r. aktem notarialnym rep. A nr 10389/2014 , a następnie wpisana do rejetru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456. Fundatorami, a jednocześnie pierwszymi członkami zarządu zostali właśnie Dariusz Kosnowski oraz Paweł Ciastek.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.
Głównymi zadaniami Fundacji Soken jest upowszechnianie i promocja sportu, pomoc w realizacji sportowych marzeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób, które go uprawiają.
Z pełnym opisem celu działalności fundacji oraz katalogiem działań służących jego reazlicaji można zapoznać się w statucie.
Obecnie, pomimo krótkiego okresu prowadzenia działalności, Fundacja może już poszczycić się prowadzeniem specjalistycznych szkoleń powiązane z Grupą MSW.
Misja
Z nami sięgaj po sportowe marzenia!
Fundacja SOKEN powstała z pasji do sportu i prawdziwej chęci dwóch przyjaciół do upowszechniania go. Poprzez działalność Fundacji wieloletni trenerzy chcą przyczynić się do upowszechnienia sportu, uczynienia go codziennym elementem życia i poprawy bezpieczeństwa osób, które go uprawiają.

Sięgaj z nami po sportowe marzenia